Home page : „Sasteria" Observatory 

 Eng/NL


Observatorium „Sasteria" in the south of Crete! / Observatorium „Sasteria” in het zuiden van Kreta!

Crete / Lassithi /Agios-Stéfanos. 

Astronomers or associations that also want to follow their passion and look for their own place under the stars of Crete,
feel free to e-mail us with questions. However we are not open to the general public.
Astronomen of verenigingen die ook hun passie willen uitbreiden en op zoek zijn naar hun stek onder de sterrenhemel van Kreta,
 voel u vrij ons te mailen. Wij zijn echter niet open voor het publiek.

This is an educational website, Sasteria observatory is totally dedicated to promote astronomy.
As a member of an association we are already involde in astronomy sinds 1980.
Now our passion took a new turn as an observatory in the most southern part of Crete.
„Sasteria” observatory is located in the most southern part of Europe! 395 meter up in the mountains. Surrounded by beautiful scenery. Yearly 300 nights open sky. 

Dit is een educatieve website, Sasteria observatorium is volledig gewijd aan het promoten van astronomie.
Als lid van een vereniging zijn we al sinds 1980 bezig met één of andere vorm van astronomie.
Onze passie heeft een nieuwe weg genomen in de vorm van een observatorium helemaal in het zuiden van Kreta.
„Sasteria” observatorium is gelegen in het meest zuidelijke deel van Europa! 395 meter hoog in de bergen. Omgeven door een prachtig landschap. Jaarlijks 300 open nachten. 

 On this website you find on the links above. Op de website bovenaan bevinden zich de volgende links.

„ Guide to astronomy” Scientific work / pictures / telescopes / Wetenschappelijk werk / foto’s / telescopen
„ Dedicated astronomers” To help astronomers and associations with there work / Samenwerking met astronomen of vereningen.
„ Information” As well general info as information about the area / Zowel algemene informatie als info over het gebied.
„ Agios-Stéfanos” About the village where we are located / Over het dorp waar wij ons bevinden.  
„ Astro event group” The Associations we are involved in / Een vereninging waar wij mee verbonden zijn.                                                      

Astronomy

Those who like the unknown and prefers to marvel at the oh-so-pitch-black sky, dotted with millions of stars.
Here, at Sasteria in Agios-Stéfanos we observe the Solar system and Deep-Sky in all his glory.
With our telescopes the night-sky holds no secrets. You look at the moon, the stars and nebulas and it looks like you can pick them out of the sky. People can’t remember what it’s like ,to look at a dark night sky filled with stars. The Milky Way like a white wash right across the visible heaven.
In many countries and city’s, one can because of the light-pollution this no longer behold. But 395 meters high in the mountains of southern Crete, this is still over-whelming. The moon and all the additional objects what the night-sky brings, all those features we observe with a telescope. Also objects millions of light years away from us. The moon, the stars and the planets, the milky way and nebula’s everything seems so far away but nothing is what it seems. We look at the moon and think it is floating in the palm of our hand. The stars that twinkle so bright with so many but still a fraction of what you see with the naked eye. Look through a telescope and see the wonders of the heavens. Planets and nebula's entwined in an embrace as lovers do.
How darker the night, the more wonders and features on the heavens. Also planets like Saturn with his moons and Jupiter and all the other planets keep us glued to the telescope. On Crete high up in a mountain village of Agios-Stéfanos we view those wonders of the night sky.  

As we look at the night-sky we also do sun-observation during the day! Even the sun has no more secrets. During the day we look at the surface of the sun and we study the sunspots. Solar-flares and features in the chromosphere are things that you must see through a solar-scope. I am part of a world-wide group recording solar activity and reporting our findings to a central station in belgium, SIDC. Who then again, analyze the findings further and provide them for everybody through the internet. Professionals can used this data to predict the 11year cycle of the Sun and also look for a connection between global warming and solar activitie. 

Telescopes for sale!


Astronomie

Wie graag het onbekende verkiest kan zich vergapen aan de O zo pikzwarte hemel die op Kreta die bezaait is met miljoenen sterren. Hier kan men nog de melkweg aanschouwen in al zijn glorie. Met onze telescopen bezit de nachtelijke hemel geen geheimen meer. We kijken naar de maan de sterren en nevels alsof u alles zo uit de hemel kunt plukken. Mensen kunnen zich niet meer herinneren hoe het is om te kijken naar een donker hemel die verzadigt is van sterren. In vele landen en steden kan men door de lichtpollutie dit niet meer aanschouwen. Maar 395 meter hoog in de bergen van zuid Kreta is dit nog overweldigend. De maan en al de bijkomende objecten waar de nachtelijke hemel rijk aan is kan men door een telescoop aanschouwen. Zelfs objecten die miljoenen lichtjaren ver van ons verwijderd liggen. De maan de sterren en de planeten de melkweg alles lijkt zo ver weg, maar niets is wat het lijkt. We kijken naar de maan en denken dat ze drijft in de palm van ons hand. De sterren die zo helder fonkelen met zo velen, maar nog steeds een fractie uit maken wat u ziet met het een telescoop. Kijk door een telescoop en zie de wonderen van de hemel. Planeten en nevels verstrengeld als in een omhelzing zoals geliefden doen. Hoe donkerder de nacht, hoe meer wonderen aan de hemel. Ook planeten zoals Saturnus met zijn manen en Jupiter en alle andere planeten houden ons gefixeerd aan de telescoop.
We kunnen er niet genoeg van krijgen van al dat moois dat de sterrenhemel ons geven kan. Op Kreta hoog in een bergdorpje Agios-Stéfanos bekijken we deze wonderen van de nachtelijke hemel.

Zelfs de zon heeft geen geheimen meer. Gedurende de dag kijken we naar het oppervlak van de zon en we bestuderen de zonenvlekken en de protuberansen.
Protuberansen en chromosferische details zijn heel active gebieden die men bestudeerd via een HA-telescope. Zie verder op onze website. We maken deel uit van een groep mensen die wereldwijd de zonneactiviteit in kaart brengen. Deze gegevens worden dan doorgestuurt naar het SIDC in Belgie waar ze wereldwijd beschikbaar zijn via het internet. Deze worden dan door profesionelen gebruikt om weersveranderingen te koppelen aan de zonneactiviteit. Het voorspellen van uitbarstingen op de zon en het vastleggen van de 11jarige cyclus worden zo mogelijk. Beiden kunnen een grote invloed hebben op onze levensstandaard in de toekomst. Denk maar aan de opwarming van de aarde.


We explore the cretan sky on a whole new level.
Location: Agios-Stéfanos Info: sasteria.crete@gmail.com  

Astronomers or associations that also want to follow their passion and look for their own place under the stars of Crete, feel free to e-mail us with questions.
Astronomen of verenigingen die ook hun passie willen uitbreiden en op zoek zijn naar hun stek onder de sterrenhemel van Kreta, voel u vrij ons te mailen.


sasteria 2017