1* Night sky @ crete / Observing on Crete.


In General:

The island of Crete is located far south in Europe. Its surrounded by the Aegean sea and the Libyan see. The closed point to Africa is about 300 km what is in our favor to observe up to-45° south. Our geographical coördinates are: elevation 392 meter / latitude = 35° 04' 13” West and the longitude = 25° 58’ 21” East.
This can be very imported for those who bring their own software or instruments to our observatory. This coördinates will help you predict events up to the minute when you plan a scientific trip to our place. This can be for occultations, eclipses, transits of any kind and so one. 

We are an observatory not a planetarium. That means you have to look through the eyepiece of a telescope. That is what makes it fun. In group or private it dos not matter always take your time to view. Your eyes need 5 to 10 seconds to make the image. We always explain what you see and how this came about and what will happen. Never look at your phone during observation this is a bright light and will take away your night-vision. Depending on the situation we use different telescopes.
This can be due the weather (wind) or because the kids are to small or the moon is getting to big. We have to use a big ladder for the big telescope so this can be dangerous for small kids.You never can lean on the telescopes. Always hold on to the ladder that comes with each telescope. 
The telescopes are in fact exactly aligned with the sky. This way we can use GoTo technology. Re aligning the mount can take a while to complete, and so interrupt the observing session. If you have a disability that you cannot climb up a ladder tell us at forehand. So we make sure we use the proper telescope for you.

ISS028-E-018562

Tips for observation!

-Give your eyes the time to get used to the darkness.

-Keep on breathing during the observation so your eyes have oxygen and are more sensitive.

-Use of advert vision helps you see fainter objects.

-Take your time to have a perfect focus.

-Never touch the lens of the eyepiece or telescope.

-Give your eyes the time to take in the details.

-Discuss the details with others before you look again.

-Touch as little as possible the telescope during observing.

-Look for a relaxing position during your observation.

-Never look at the Sun through a telescope without a safe sun-filter that covers the full objectieve of your telescope.

Tips for observations at night!

-Make sure you have enough clothing according to the season. 

-You are about 400 meters above sea level, it is always 5° cooler then at the seafront.

-Bring also insect repellant during the summer.

-Smoking is forbidden because of fire hazard and the protection of your neighbors.

-We cannot be held responsible for any accidents happening at the observatory.

In het algemeen :

Het eiland Kreta ligt ver in het zuiden van Europa. Kreta Is omgeven door de Egeïsche zee en de Lybische zee. Het dichtste punt naar Afrika is ongeveer 300 km, wat in ons voordeel uitkomt om te observeren tot -45° zuid. Onze geografische coördinaten zijn: hoogte 392 meter/ breedtegraad = 35°04'13" Noord en de lengtegraad = 25°58' 21" Oosten. Dit is zeer belangrijk daar u deze coördinaten moet invoeren bij degenen die hun eigen software of instrumenten meebrengen naar onze sterrenwacht. Deze coördinaten zal u helpen gebeurtenissen te voorspellen tot op de minuut wanneer u een wetenschappelijke reis naar ons observatorium plant. Dit kan voor bedekkingen, verduisteringen, of overgang van welke aard dan ook zijn.

Wij zijn een observatorium niet een planetarium. Dat betekent dat je moet kijken door het oculair van een telescoop. Dat is wat het leuk maakt. In groep of privé het maakt niet uit, neem altijd de tijd om alles goed te bekijken. Uw ogen hebben 5 tot 10 seconden nodig om een beeld te maken. We leggen altijd uit wat u waarneemt en hoe dit tot stand is gekomen en wat er nog zal gebeuren. Kijk nooit naar uw telefoon tijdens een observatie, dit is een helder licht en zal uw nachtzicht weg te nemen. Dit betekent dat u opnieuw uw ogen moet aanpassen aan het duister. Afhankelijk van de situatie gebruiken we verschillende telescopen. Dit kan te wijten zijn aan het weer (wind) of omdat de kinderen nog klein zijn of omdat de maan al iets meer licht afgeeft. We moeten een ladder gebruiken om door de grote telescoop te kijken dus dit kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen of mensen met handicapt. Dus het is in uw belang om ons zo goed mogelijk te informeren hoe jullie gezin of groep is samengesteld. 

U mag nooit leunen op de telescopen. Houdt u altijd vast aan de ladder bij eender welke telescoop dan ook. De telescopen zijn namelijk precies afgesteld op de sterrenhemel en kunnen zo computer gestuurd naar het opgegeven object gaan. Her uitlijnen van telescope kan een tijdje in beslag nemen en zo de waarnemingen onderbreken. 

Tips voor observatie! 

-Geef uw ogen de tijd om te wennen aan de duisternis. 

-Blijf ademen tijdens de observatieperiode, uw ogen zijn gevoeliger met genoeg zuurstof. 

-Gebruik van perifeer waarnemen helpt u beter om zwakkere objecten te zien. 

-Neem de tijd voor een ​​perfecte focus te verkrijgen. 

-Raak nooit de lens aan van het oculair of telescoop. 

-Geef u ogen de tijd om details op te nemen. 

-Bespreek de details met anderen vooraleer u weer kijkt. 

-Houdt de telescoop zo weinig mogelijk vast tijdens het observeren. 

-Zorg voor een ontspannen houding tijdens uw observatie. 

-Kijk nooit naar de zon door een telescoop zonder een veilige zonnefilter die het volledige objectief van uw telescoop bedekt.

Tips voor nachtelijke waarnemingen! 

-Zorg ervoor dat u genoeg kleding heeft. (afhankelijk van het seizoen) U bent ongeveer 400 meter boven de zeespiegel, het is altijd 5° koeler dan aan de kust. 

-Breng ook Insekten-werend middel mee tijdens de zomer. 

-Roken is verboden vanwege brandgevaar en veiligheid tegenover de mede waarnemer. 

-Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen binnen het observatorium.


sasteria 2017