1* Night sky @ crete / Observing on Crete.


In General:

The island of Crete is located far south in Europe. Its surrounded by the Aegean sea and the Libyan see. The closed point to Africa is about 300 km what is in our favor to observe up to-45° south. Our geographical coördinates are: elevation 392 meter / latitude = 35° 04' 13” West and the longitude = 25° 58’ 21” East.
This coördinates will help you predict events up to the minute when you plan a scientific trip. This can be for occultations, eclipses, transits of any kind and so one. ISS028-E-018562

Tips for observation!

-Give your eyes the time to get used to the darkness.

-Keep on breathing during the observation so your eyes have oxygen and are more sensitive.

-Use of advert vision helps you see fainter objects.

-Take your time to have a perfect focus.

-Never touch the lens of the eyepiece or telescope.

-Give your eyes the time to take in the details.

-Discuss the details with others before you look again.

-Touch as little as possible the telescope during observing.

-Look for a relaxing position during your observation.

-Never look at the Sun through a telescope without a safe sun-filter that covers the full objectieve of your telescope.

Tips for observations at night!

-Make sure you have enough clothing according to the season. 

-You are about 400 meters above sea level, it is always 5° cooler then at the seafront.

-Bring also insect repellant during the summer.

In het algemeen :

Het eiland Kreta ligt ver in het zuiden van Europa. Kreta Is omgeven door de Egeïsche zee en de Lybische zee. Het dichtste punt naar Afrika is ongeveer 300 km, wat in ons voordeel uitkomt om te observeren tot -45° zuid. Onze geografische coördinaten zijn: hoogte 392 meter/ breedtegraad = 35°04'13" Noord en de lengtegraad = 25°58' 21" Oosten. 

Tips voor observatie! 

-Geef uw ogen de tijd om te wennen aan de duisternis. 

-Blijf ademen tijdens de observatieperiode, uw ogen zijn gevoeliger met genoeg zuurstof. 

-Gebruik van perifeer waarnemen helpt u beter om zwakkere objecten te zien. 

-Neem de tijd voor een ​​perfecte focus te verkrijgen. 

-Raak nooit de lens aan van het oculair of telescoop. 

-Geef u ogen de tijd om details op te nemen. 

-Bespreek de details met anderen vooraleer u weer kijkt. 

-Houdt de telescoop zo weinig mogelijk vast tijdens het observeren. 

-Zorg voor een ontspannen houding tijdens uw observatie. 

-Kijk nooit naar de zon door een telescoop zonder een veilige zonnefilter die het volledige objectief van uw telescoop bedekt.

Tips voor nachtelijke waarnemingen! 

-Zorg ervoor dat u genoeg kleding heeft. (afhankelijk van het seizoen) U bent ongeveer 400 meter boven de zeespiegel, het is altijd 5° koeler dan aan de kust. 

-Breng ook Insekten-werend middel mee tijdens de zomer. 
sasteria 2017