1* The solar system / The planet Mercury.


Mercury is the smallest planet and closest to the sun.  It need only 88 Earth days to travel around the sun. Mercury is not a easy planet to observe from Earth. Its always in the glare of the sun. So we have to wait till the planet is as far East or west from the sun. Putting all these factors together, the best time for an observer in the Southern Hemisphere to see Mercury is in the morning, near the March equinox, a few days after Mercury is at it's greatest western elongation, or in the evening, near the September equinox, a few days before greatest eastern elongation. An observer in the Northern Hemisphere cannot optimize all the factors simultaneously. Usually, the best chances of seeing the planet are in the evening, near the March equinox, a few days before greatest eastern elongation, or in the morning, near the September equinox, a few days after greatest western elongation. The inclination of the ecliptic is then large, but Mercury is not close to aphelion.

What can you expect from this planet through binoculars. Its easy to spot, the brightnes will be no problem and it will show like a starry-body . When you have a serious big binoculars or a telescope, then you can try to find a tiny disc-chapped planet. The brown reddish colour is striking for this planet. When we go to bigger telescopes, let say from 10” up, then it will be easy to resolve the planet in phases. Depending the angle and where the planet is located from the sun we will see Mercury nearly full illuminated or only a part. Think about the moon-phases our moon is displaying while orbiting our planet. Details on the planet-surface are as good as impossible to detect them visual through a telescope. The only thing I was able to discern was some difference in colors arround the terminator. 

Don’t forget to look on the 9 may 2016 to Mercury! The planet will transit the sun and will be visible as a tiny black dot moving gently over the surface. Be aware to use a decent solar-filter. Not a filter that you screw on the back of an eyepiece, but a filter that covers the whole objectief of your optical system. To observe the planets who’s orbit is inside the orbit of the Earth, you have to understand a few positions as they move around the Sun and are seen from Earth. Study the chart (right) So you know what kind of conjunction and elongations you have to face when you observe. It will help a lot to understand the data provided in the following list.
Aphelium: the point in its orbit when a planet or comet is at its greatest distance from the sun.
Perihelium: the point in its orbit when a planet or comet is nearest the sun

Om de planeten met een baan dichter bij de zon dan de baan van de aarde waar te nemen, moet u een paar planeet posities kunnen begrijpen. Planeten kunnen een bepaalde stand hebben ten opzichte van de zon en dit gezien vanaf de aarde. Bestudeer de grafiek (rechts) zo dat je weet wat voor soort samenstanden en onderlinge hoek afstanden u kunt hebben om te observeren. Het zal een grote hulp zijn om de informatie in de volgende lijst gegevens te begrijpen.
Aphelium: is het punt in de baan van een planeet of komeet wanneer deze het verst verwijderd is van de zon.
Perihelium: is het punt in de baan van een planeet of een komeet wanneer deze het dichtst bij de zon staat.


Mercurius is de kleinste planeet en het dichtst bij de zon. Mercurius heeft enkel 88 aardse dagen om te reizen rond de zon. Mercurius is geen gemakkelijke planeet om waar te nemen van de aarde. Zij bevindt zich altijd in de gloed van de zon. Dus we moeten wachten tot de planeet zich zo ver mogelijk ten oosten of ten westen van de zon bevindt. 

Neem al deze factoren samen, dan zal de beste tijd voor een waarnemen van Mercurius op het zuidelijk halfrond in de ochtend zijn, in de buurt van de maart equinox en dit een paar dagen na Mercurius grootste westelijke elongatie, of in de avond rond de september equinox. Best een paar dagen voor de grootste oostelijke elongatie. Een waarnemer op het noordelijk halfrond kan niet alle factoren tegelijk optimaliseren. Meestal is de beste kans om de planeet te observeren in de avond, in de buurt van de maart equinox, een paar dagen voor de grootste oostelijke elongatie. Of in de ochtend in de buurt van de september equinox, best een paar dagen na grootste westelijke elongatie.
De helling van de ecliptica is dan groter, maar Mercurius is dan wel niet dicht bij aphelion.

Wat kunt u van deze planeet verwachten door een verrekijker! Mercurius is gemakkelijk te herkennen, de helderheid zal geen probleem zijn en de planeet zal overkomen als een ster. Wanneer u een degelijke grote verrekijker of een telescoop heeft, dan kunt u proberen om een kleine schijfvormige planeet te vinden. De bruin roodachtige planeet kleur valt onmiddellijk op. Wanneer we gaan naar grotere telescopen, laten we zeggen vanaf 25cm, dan zal het gemakkelijk zijn om de planeet op te lossen in verschillende verlichte fasen. Afhankelijk van de hoek en waar de planeet zich bevindt van de zon zullen we Mercurius bijna volledig verlicht zien of slechts een deel. Denk na over de maanfases van onze maan terwijl deze een baan om onze planeet beschrijft. Details op het planeet oppervlak zijn zo goed als onmogelijk om visueel te detecteren door een telescoop. 

Vergeet niet te kijken op het 9 mei 2016 naar Mercurius! De planeet zal voor de zon trekken en zichtbaar zijn als een kleine zwarte stip. Wees ervan bewust om een ​​fatsoenlijke zonnefilter te gebruiken. Geen filter dat u schroef op de achterkant van een oculair, maar een filter dat het gehele objectief van het optische systeem omvat en bedekt.


sasteria 2017