1* The visitors from space / How to draw & observe a comet.


Eerst en vooral bereidt u goed voor zodat de locatie perfect geweten is. Zorg voor schetsblad + potlood + radio gestuurde klok. Schetsen wordt zo heel precies. Maak dat de helderste sterren reeds op papier staan als ook noord en oost. Doe dit binnenshuis via sterrenkaart programma. Of maak een afdruk van het gebied met sterren tot magnitude 10. Zoek de komeet op met de kleinste vergroting. Eens gelokaliseerd, teken de plaats in van de kern en zoek eventueel staartdelen op. Gebruik een lijn om de richting en de lengte van de staart aan te duiden. Noteer nu de correcte tijd van de waarneming. Gebruik arceer technieken om de verschillende nuances in helderheid duidelijk te maken. Nummeren gaat ook, zo kan het helderste gebied bv.10 zijn en de zwakste nr1. Voer nu de vergroting op en zoek verder naar nieuwe details, soms helpt een LPR filter om het contrast te verhogen. Zwakjes de kijker aantikken of perifeer waarnemen heeft meer details vrij. Vul de details aan op de schets en vergelijk een laatste maal. Vervolledig de tekening binnenshuis op een nieuw blad met de hulp van een sterrenkaart. Dit voor de correcte grote, richting en locatie te kunnen schetsen van de komeet. Indien mogelijk print het beeldveld op het schetsblad. Maak nu van de afgewerkte schets een volwaardige tekening zonder alle hulplijnen of cirkels. Dit is volgens keuze natuurlijk. Scan de tekening in en inverteer zodat wit zwart wordt en omgekeerd. Beschrijf de nodige gegevens, zoals PA-hoek van de eventuele staart(en), datum en instrumentarium. 

1. Make sure you know the location in advance 2. You need a drawing paper + pencel+ radio controlled watch. 3. Make sure that you already have the brightest stars on the paper + N and East pointed out. You can also make print of the area up to mag. 10.
Start to observe with the smallest magnification. Once you found the comet, draw the center and tails on the paper between the stars of interest. Put the exact time now on the paper. 5. Draw now the differences in brightness  you can use for the gradations, a number. Nr.1 can be very weak and 10 very bright. 6. Magnify now and look for more details. A LPR filter helps to boost up the contrast. 7. Adapt the drawing with the new details and compare a last time. 8. Make a new drawing from the sketch at home. Make sure that the dimensions are correct. The best way is to redraw the sketch on a star-chart print with the field of the eyepiece on it. 9 Ones this sketch is done you can make now the final one with only the starry background on it. 10. Scan the drawing and invert the image so that the background is black and the comet whit. Put the necessary details on the drawing and your finished.

DC staat voor de mate waarin de verdeling van de helderheid varieert in de coma, vanaf het centrum tot aan de rand. Meestal te zien als een schijfje binnen in de  coma dat helderder is dan de omliggende buitenste laag. Dc word aangeduid met een schaal van 1 tot 9. zie tekening onder.

DC represents the extent to which the distribution of brightness varies in the coma, from the center to the edge. Usually detectable as a disc inside the coma that is brighter than the surrounding outer layer. Dc is displayed on a scale of 1 to 9. see
The comet Hale-Bopp was a dream comet to observe. From my backyard I put up my 12” Dobson on several occasions. This comet was huge and had a spectacular coma. Everything you can dream of, of finding in the comet coma was there. Fountain, jets, streamers, tails, parabolic hoods and concentric dust shells who tried to escape from the nucleus.  

De komeet Hale-Bopp was een droom komeet om waar te nemen. Vanuit mijn tuin kon ik de komeet verschillende malen waarnemen met de 30cm Dobson. Het hoofd of de coma van de komeet was spectaculair. Alle details die je kon inbeelden waren waarneembaar. Fonteinen, jets, stralen, staarten, parabolische bogen en concentrische stof lagen die probeerden te ontsnappen van de kern. 


Comet Holmes observed from Belgium with th 20" Newton F/4.5. Holmes was a totally different comet. The comet head was symmetrical with a changing nucleus in side. A hood shaped as a circle sigment was embracing the bright stary like nucleus. A faint haze was filling up the space inside the hood and a small extension was observed to be the start of a tail.  

Komeet Holmes werd als ook van uit België geobserveerd maar met de 0,5 meter Newton. Het uiterlijk van de komeet was totaal anders dan Hale Bopp. De komeet coma kwam heel symmetrisch over met een kern die steeds veranderde. Een grote stofboog omsluit voor een deel de kern die soms stervormig overkwam. Een zwakke achtergrond nevel vulde de opening op die gecreëerd werd door een parabolische koepel. Een kleine aanzet tot staartvorming was waarneembaar vanuit de kern.Waarneming van de komeet McNaught op de publieke sterrenwacht Sasteria. Alle tekeningen bezitten dezelfde schaal om duidelijk aan te tonen dat de komeet in omvang veranderd gedurende de waargenomen perioden.

Observation of the Comet McNaught at the public observatory Sasteria. Every drawing has the same scale. This provide you the possibylity to see the size of the comet changing on different dates.

Observation made in Crete at the public observatory Sasteria. Observaties gemaakt op het observatorium „sasteria" 


Picture taken with the 20" Newton and the Canon D40 at the public observatory Sasteria. 

Picture of the comet Garrad.
sasteria 2017