2* Features of our Sun / Solareclipses.


What happens when the moon moves between the Earth and the Sun. If where lucky and the moon is positioned right then we have a Sun eclipse. 
An eclipse of the Sun (or solar eclipse) can only occur at New Moon when the Moon passes between Earth and Sun. If the Moon's shadow happens to fall upon Earth's surface at that time, we see some portion of the Sun's disk covered or 'eclipsed' by the Moon. Since New Moon occurs every 29 1/2 days, you might think that we should have a solar eclipse about once a month. Unfortunately, this doesn't happen because the Moon's orbit around Earth is tilted 5 degrees to Earth's orbit around the Sun. As a result, the Moon's shadow usually misses Earth as it passes above or below our planet at New Moon. At least twice a year, the geometry lines up just right so that some part of the Moon's shadow falls on Earth's surface and an eclipse of the Sun is seen from that region.

Wat gebeurt er als de maan beweegt tussen de Aarde en de Zon. Als we geluk hebben en de maan is perfect geplaatst dan hebben we een verduistering van de zon. 
Een zonsverduistering (of zonne-eclips) kan alleen optreden bij nieuwe maan, wanneer de maan passeert tussen de aarde en zon. Als de maan schaduw valt op het aardoppervlak zal men op dat moment een deel van de zon schijf zwart zien of bedekt door de Maan. Nieuwe maan komt telkens om de 29 1/2, nu zou je denken dat we een zonsverduistering ongeveer een keer per maand zouden moeten hebben. Helaas gebeurt dit niet, omdat de baan van de maan rond de aarde 5°gekanteld is ten op zichtte van de baan door Aarde beschreven rond de Zon. Als gevolg hiervan zal de maanschaduw meestal de Aarde missen, dit boven of onder onze planeet. Ten minste tweemaal per jaar zullen de hemellichamen geometries precies uitgelijnd zijn. Zodat een deel van de maanschaduw valt op het aardoppervlak en een zoneclips zichtbaar wordt vanaf de Aarde.

(Right) The Penumbra and Umbra are visible on the planet disk. / de penumbrae en de umbrae is geprojecteerd op de Aarde.

The Moon's shadow actually has two parts. / de maanschaduw bezit 2 onderdelen.

1. Penumbra
The Moon's faint outer shadow. / De zwakkere omringende schaduw.
Partial solar eclipses are visible from within the penumbral shadow. / gedeeltelijke zon eclips is zichtbaar door de aanwezigheid van deze schaduwzone. 

2. Umbra
The Moon's dark inner shadow / De donkere kernschaduw.
Total solar eclipses are visible from within the umbral shadow / Een volledige zon eclips is zichtbaar als deze door de kernschaduw beweegt. 

When the Moon's penumbral shadow strikes Earth, we see a partial eclipse of the Sun from that region. Partial eclipses are dangerous to look at because the un-eclipsed part of the Sun is still very bright. You must use special filters or a home-made pinhole projector to safely watch a partial eclipse of the Sun.

(Drawing left) The Moon is to small to cover the entire Sun's disk, this is a Annular solar eclipse / De maan is te klein om de volledige zon te bedekken, dit noemen we een ringvormige zonsverduistering 

Annular Solar Eclipses

Unfortunately, not every eclipse of the Sun is a total eclipse. Sometimes, the Moon is too small to cover the entire Sun's disk. To understand why, we need to talk about the Moon's orbit around Earth. That orbit is not perfectly round but is oval or elliptical in shape. As the Moon orbits our planet, its distance varies from about 221,000 to 252,000 miles. This 13% variation in the Moon's distance makes the Moon's apparent size in our sky vary by the same amount. When the Moon is on the near side of its orbit, the Moon appears larger than the Sun. If an eclipse occurs at that time, it will be a total eclipse. However, if an eclipse occurs while the Moon is on the far side of its orbit, the Moon appears smaller than the Sun and can't completely cover it. Looking down from space, we would see that the Moon's umbral shadow is not long enough to reach Earth. Instead, the antumbra shadow reaches Earth.


Een ringvormige zonsverduistering is in feite een bijzondere variant op een gedeeltelijke zonsverduistering. De baan van de maan om de aarde is niet precies cirkelvormig, waardoor de maan soms dichtbij, soms ver van de aarde afstaat. In het laatste geval kan het voorkomen dat de maan slechts het middelste gedeelte van de zon afdekt. Er is dan een ringvormige zonsverduistering te zien. Een bijzonder soort zonsverduistering doet zich voor wanneer een zonsverduistering in bepaalde gebieden totaal is en in andere gebieden als ringvormig wordt waargenomen. Er is dan sprake van een ringvormig/totale of hybride zonsverduistering. Een "ringvormige" of "annulaire zonsverduistering": de zon is gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de maan — de zon vormt een lichtgevende rand om de maan. Een ringvormige zonsverduistering kan maximaal iets meer dan twaalf minuten duren. Altijd oppassen voor direct zonlicht! zorg voor een eclips bril of factor 14 glas die men gebruikt om te lassen.

The track of the antumbra is called the path of annularity. If you are within this path, you will see an eclipse where a ring or annulus of bright sunlight surrounds the Moon at the maximum phase. Annular eclipses are also dangerous to look directly with the naked eye. You must use the same precautions needed for safely viewing a partial eclipse of the Sun. Annularity can last as long as a dozen minutes, but is more typically about half that length. Since the annular phase is so bright, the Sun's gorgeous corona remains hidden from view. But annular eclipses are still quite interesting to watch. 

(Drawing right)The Moon covers only a piece of the solar disk, while its orbit the planet. / De maan bedekt een deel van de zon terwijl ze om de Aarde draaid.


The link to the movie „Sun eclipse 03 NOV 2013" is situated at the page "Guide to astronomy"


Zon eclipsen zichtbaar op Kreta. / Solar-eclips visible on Crete.


sasteria 2017