2A* The solar system / Moon pictures


Taking pictures of the moon is a pleasant activity. The moon is near to us and a good size on the sky, so we can really go for detailed pictures. How can you make stunning pictures of our nearest neighbor?

First of all you need a telescope so that the projected image is big enough to capture details. A long focal length is a must, for instance above 2 meter. You can accomplish this also by using a Barlow. There is software like Eos movierec that make it possible to enlarge the image with a digital zoom. That means, you need also a laptop to control the camera body or CCD camera. Okay you can do without the laptop but then you got to have a timer on you camera. This way you don’t shake the camera while taking the picture. That way most of us use a laptop. It give’s you a lot of benefits. Such as: Camera control, live view to sharpen the image, long exposure when imaging the night sky, software advantages like a digital zoom and making a movie, big hard disc and direct visual control of the image you took. Then there are filters you can use for photographing. Green and orange color filter can bring out a lot of surface details in monochrome pictures. As you see in the picture left. It takes away the glare and it brings out the subtle details of the moon surface. When you take color pictures you will have to toggle with the exposure time and ISO to establish a good result. 
Now that soft and hardware is at his place when is the best time to actually go out and catch those moon details. First af al make sure that your equipment is adapted to the outside temperature. Focus the moon as best as you can, be patient, this is the key to success. 

Wait till the moon is high on the sky to eliminate the interference of our atmosphere and make a few shots. Checkt them out and adjust the focus and exposure when necessary. When you make a movie of the moon, make sure you take about 3000 images or more. The best images you can stack with Registax and frame them in to save on your hard disc. All the pictures you see on this page or made in this way. A average of 100 images are stacked to make one single frame. You wil need a average of 400 MB on you HD for each movie you or making. Well thats what it takes when using the Canon D40 for about 3500 frames in AVI. When you don’t want to go through al this hustle, then take single frames with a speed higher then 1/160 a second and try to keep the ISO number as low as possible. I made a lot of beautiful pictures this way in the beginning. Sometimes thats the only solution if it has to go fast and you want to make a lot of pictures from an event like an occultation or transit. A good thing is that you can make a movie from all the sharpest frames. It will not be as smooth as a AVI movie but the images will be sharper because  you ruled out the Earths atmosphere. 

Nemen van foto's van de maan is een gezellige activiteit. 
De maan is dicht bij ons en groot, dus kunnen we echt gaan voor gedetailleerde foto's.
Hoe kunt u mooie foto's van onze naaste buur nemen?

Allereerst heeft u een telescoop nodig, zo zal het geprojecteerde beeld groot genoeg zijn om kleine details vast te leggen. Een lange brandpuntsafstand is een must, bijvoorbeeld boven de 2 meter. U kunt dit ook doen door middel van een barlow. Er bestaat ook een software programma zoals Eos movierec die het mogelijk maakt om het beeld te vergroten met een digitale zoom. Dat betekent dat u ook een laptop nodig heeft om de camera of CCD-camera te besturen. Oké u kunt het ook doen zonder laptop, maar dan hebt u een timer op uw camera nodig. Op deze wijze voorkomt u het trillen van de camera tijdens het maken van een opname. De meeste van ons gebruiken dus een laptop. Het geeft u een hoop voordelen. Zoals: Camera controle, live view van het beeld, lange belichtingstijden voor deep-sky fotografie, software voordelen zoals een digitale zoom en het maken van een film, een grote harde schijf en een directe visuele controle van belichting en scherpte. Dan zijn er de filters die u kunt gebruiken voor het fotograferen. Groen en oranje kleur filters kunnen nog meer details tonen van het oppervlak in monochroom foto's. Zoals u ziet in de afbeelding onder. Het neemt de schittering weg en het brengt de subtiele details van het maanoppervlak naar buiten. Wanneer u kleur foto's maakt moet u experimenteren met de belichtingstijd en het ISO om een goed resultaat te krijgen. Nu dat software en hardware is afgestemd, kunnen we overgaan tot het nemen van foto’s van de maan details digitaal vast leggen? Eerst en vooral, zorg ervoor dat uw apparatuur is aangepast aan de buiten temperatuur. Focus de maan zo goed als je kunt, wees geduldig dit is de sleutel tot succes. Wacht tot de maan hoog aan de hemel staat om de beweging van onze atmosfeer uit te sluiten en maak een paar test opnames. Bestudeer deze om te zien of u de scherpstelling of belichting moet aanpassen. Wanneer u een film van de maan maakt, zorg ervoor dat u ongeveer een 3000 opnames hebt of meer. De beste beelden kunt u stapelen met Registax en ze opslaan op uw harde schijf. Al de foto's die u ziet op deze pagina zijn op deze manier gemaakt. Een gemiddelde van 100 beelden worden gestackt om één enkel frame te maken. U zult een gemiddelde van 350 MB nodig hebben op uw HD voor elke film die u wilt maken. Dat is wat nodig is bij het gebruik van de Canon D40 voor ongeveer 3500 frames in AVI. Als u geen behoefte hebt aan al die drukte, neem dan enkel frame per frame met een snelheid hoger dan 1/160 van een seconde en probeer de ISO-waarde zo laag mogelijk te houden. Ik heb een heleboel mooie beelden op deze manier gemaakt in het begin. Soms is dat de enige oplossing als het moet snel gaan en u wilt een hanse reeks foto's van een gebeurtenis zoals een verduistering maken. Het goede is dat u  daarna een film van de scherpste frames kunt maken. Het zal niet zo vloeiend zijn zoals een AVI-film, maar de beelden zullen scherper zijn. Dit komt door de hoge sluiterssnelheid om zo de atmosfeerische beweging uit te schakelen. Verschillende filpjes zijn op deze wijze gemaakt en te zien op onze webside. 

The names writen on the pictures give you an idea of the location photographed on the Moon. De namen vermeld op de foto’s geven je een idee welke loctie de op de maan afgebeeld word.


All the pictures are made with the C11 F10 or the 10” F8.3 tal Klevsov with the Canon D40 at the observatory „Sasteria"

Alle foto's zijn gemaakt met de C11 F10 of de 25cm F8.3 Tall Klevsov met de Canon D40 aan het ​​observatorium „Sasteria"

sasteria 2017