4* The solar system / The gas giant Jupiter.


As the old year passes and wintertime enters the countryside also Jupiter rises on the eastern horizon. This giant of a planet is the biggest in the solar system. It can contain all the planets in his sphere and it still has mass over! With a fast rotation speed of average 09h55'30" this world shows a lot of different details for the observer. Cloud structures, huge storms that last up to 400 years, transits of the tiny moons crossing above the surface of Jupiter, beautiful colored belts encircle the planets sphere and of-course the 4 moons that acts like a small solar-system. The opposition for Jupiter is on the 05 january 2014Jupiter, deze reus van een planeet is de grootste in het zonnestelsel. Het kan alle planeten in zijn lichaam bevatten en heeft nog steeds massa over! Met een snelle rotatiesnelheid van ongeveer 09h55'30" toont deze wereld een variatie aan details voor de waarnemer. Wolk-structuren, enorme stormen die al 400 jaar aanhouden, de overgangen van de kleine manen boven het oppervlak van Jupiter, de mooie gekleurde wolkenbanden die de planeten atmosfeer omsluiten en natuurlijk de 4 manen die zich gedragen ​​als een mini zonnestelsel. De oppositie van Jupiter is was op 5 januari 2014.

To observe the planet Jupiter you don’t need a big telescope. A binocular will already show the tiny moons close to the planet. With a telescope you start to see the first evidence of the belt system. Gasses that travel in the atmosphere of the gas giant at unbelievably speed.
To watch the transits and shadows shed by the moons around the planet you need a bigger scope. lets say a 15cm F10 will do the job under good conditions. 

To find out when these events take place you need a software packet so you can prepare your observation. Many times I observed those phenomenons and I can't get enough of it. It’s always fun when we have stargazers at the right time when one or two of the moons are in transit. People can’t stop looking at it, it’s a realtime event when the moons travel slowly over the disc. 
Just like every other solar-member, also Jupiter interact with the other planets. 

Om de planeet Jupiter te observeren heeft u geen grote telescoop nodig. Met een verrekijker kan u al de kleine manen dicht bij de planeet waarnemen. Met een telescoop begint u het eerste bewijs van de wolkenbanden te zien. Gassen die zweven in de atmosfeer van de gasreus aan ongelofelijk snelheid. Om een overgang van schaduwen door de manen afgeworpen op de planeet te ontwaren, hebt u een degelijke telescope nodig. laten we zeggen een 15cm F10 zal het werk doen onder goede omstandigheden. Om het maantje zelf te zien voor de heldere Jupiter atmosfeer hebt u perfecte seeing nodig en geduld en een oranje of lichtblauw filter nodig. Om te weten wanneer deze evenementen plaatsvinden heeft u een software pakket nodig zodat u uw waarneming kunt voorbereiden. Vele malen heb ik deze fenomenen waargenomen en ik kan er niet genoeg van krijgen. Het is altijd leuk als we toeschouwers hebben op het moment dat er een of twee van de manen in transit zijn. de waarnemers kunnen er niet genoeg van krijgen, het is een realtime gebeurtenis wanneer de manen langzaam over de schijf schuiven. Net als elke andere lid van het zonnestelsel zal ook Jupiter interactie met de andere planeten ondergaan.

Ocultations can be very spectacular, as the event that I recorded on July the 15 in 2012.
Jupiter disappears behind the Moon and reappears about one hour later at the opposite side. The dark body in the picture (left) is a piece of the edge of the Moon. When you look closely you see the moons emerging from out the moon disc.  
Sometimes the moons of Jupiter display a beautiful conjunction. On the 29 of januari 2014 the moons where nice placed on one side of the planet. The event was recorder with the 10” Tal Klevsov and you can  easily see the moons moving as time passes. 

Occultaties kunnen heel spectaculair zijn, zoals deze gebeurtenis die ik heb opgenomen op juli 15 2012. Jupiter verdwijnt achter de maan en verschijnt ongeveer een uur later aan de andere kant. Het donkere lichaam op de foto (links) is een deel van de rand van de maan. Als u goed kijkt zie u de jupiter manen verschijnen vanachter de maanrand. 

Soms vormen de manen van Jupiter een mooie combinatie. Op de 29 van januari 2014 waren de manen onderling mooi geplaatst aan de ene zijde van de planeet. Het evenement is opgenomen met de  25cm Tal Klevsov en u kunt heel goed zien dat de manen bewegen naarmate de tijd verstrijkt.
Pictures taken with the 10” Tal Klevsov.


How can you prepare yourself to observe those phenomenon. You can use the charts on our web side or search for a software program that predicts those events.
The charts display the day in a different color-bar, just print them out, and use a ruler to look where the moons are for a given date. Check with the picture I took on the 29 january this year to see how the charts working. Estimate the distance in 24 parts per color section just like 24 hours in a day, and you will have a good idea how the moons will appear in the telescope.

At this moment jupiter is moving away from Earth, the moon charts will be back next year.


Hoe kunt u zich voorbereiden om deze fenomenen te observeren. U kunt de kaarten gebruiken op onze website of een software programma aanschaffen dat die gebeurtenissen berekent. De grafieken onder geven de dag weer telkens in een andere kleurbalk, print deze groot genoeg uit en gebruik een liniaal om te kijken waar de manen zich bevinden bij een bepaalde datum. Controleer met de opnames die ik op de 29 januari van dit jaar (2014) heb genomen om te zien hoe de grafieken werken. Schat de afstand in 24 delen per kleur-sectie net als de 24 uur in een dag en u zal een goed idee hebben over hoe de manen zullen verschijnen in het oculair van je telescoop. Momenteel zijn de maan kaarten met hun positie op niet aanwezig. Deze zullen volgende jaar op niuew verschijnen wanneer Jupiter in opposition is.

Jupiter is a great object to photograph. The planet size is big and the detailed structure of the cloudy gas surface is a challenge to capture on film. When I take pictures of the planet I use the software program Eos movierec.
By working in this way I am able to make a movie of the planet.
If I can manage to collect about 20 Fps I will have a big change to filter out the distortion of Earths atmosphere. At the end all thats matter is to make as much images as possible in a short time. In optical terms, a big objectief to collect light and details and a sensitive camera on a steady mount.

Jupiter is een geweldig object om te fotograferen. De planeet is groot en bezit een gestructureerde atmosfeer betaande uit gassen. Het is een uitdaging om deze vast te leggen op film. Wanneer ik foto's neem van de planeet gebruik ik het software program Eos movierec. Door te werken op deze manier ben ik in staat om een AVI-​​film van de planeet maken. Als ik meer dan 20 fps kan verzamelen zal ik een grote kans hebben om de beweging van de aardse atmosfeer uit te filteren. Al wat belangrijk is, is om zoveel mogelijk gedetaileerde beelden te maken in een korte tijd. In optische termen, een grote objectief om licht en voldoende details te verzamelen en een gevoelige camera op een solide montering.

A nice feature to observe when you aim your telescope to Jupiter is the great red spot. A storm that exits from when they first examined the planet. We think that Gian Domenico Cassini was the first to see the spot in 1665. The great red spot is a kind of monster storm with incredibly fast winds up to 400 km. The red colour comes from the types of gasses inside Jupiters atmosphere. The spot is not always a vivid reddish spot. It variates in strength as times passes. The size of the storm? Well look at this picture below, and you will have an idea of the size withou using a lot of words.

Een leuke iets om te zien wanneer u uw telescoop richt op Jupiter is de grote rode vlek. Een storm die reeds bestaat van wanneer ze voor het eerst de planeet bestudeerden. Wij denken dat Gian Domenico Cassini de eerste was die de rode vlek zag in 1665. De grote rode vlek is een soort monster storm met ongelooflijk snelle winden tot 400 km. De rode kleur komt door de opheveling van soorten gas in Jupiters atmosfeer. De vlek is niet altijd een levendige roodachtige vlek. de kleur varieert in intensiteit naarmate de tijd voorbij gaat. De grootte van de storm? Goed kijken naar de foto rechts en u zult zien dat er geen woorden voor nodig zijn om een idee kunnen vormen van de omvang.
sasteria 2017