5* Features of our sun / Pictures of the Sun in H-alfa light


The sun can be really spectacular while looking through a Ha-telescope. Here at the observatory we use the Lunt Ha 60mm Ha-telescope. Everybody that has an interest in the Sun or want to observe the sun in Ha-light can come to the observatory and see the huge prominences in real time. We provide a workshop around observing in Ha-light. You learn to handle the telescope as well as tuning and some tricks to observe. You will learn to do scientific work as well as enjoying your self at the telescope. 

All the pictures taken and displayed at this page are taken at the observatory. The Canon D40 is used to take a video of the sun and processed with software to bring out the beautiful details.

De zon is spectaculair wanneer je door de Ha-telescope kijkt. Een wereld gaat open die anders nooit zichtbaar is met het gewone oog. Iedereen die enigszins geïnteresseerd is in de zon en wetenschap kan hier op de sterrenwacht protuberansen zien in volle activiteit. Het volgen van een workshop of genieten van de zon chromosfeer alles is mogelijk. Tijdens een workshop leer je hoe een telscope werkt en hoe het observeren verloopt in Ha-licht. Naar keuze kun je wetenschappelijk werk verrichten al kijkend naar de roodachtige zon in de kijker.

Al de foto’s hier afgebeeld, zijn genomen aan de sterrenwacht met de Lunt 60mm Ha-telescope. 


sasteria 2017