5* The solar system / The gas-giant Saturn.


Saturn will return this year from early springt till the end of the summer in August. The opposition will occur on 10 May 2014. More and more the rings will open as the years are passing. So the moment is there to observe Saturn for the next 6 years and discover a lot of details in the beautiful rings. Depending the size of your telescope you can observe up to 8 moons around the planet.


Saturnus zal op 10 mei 2014 in oppositie zijn. Dit betekent dat enkele maanden ervoor en erna de planeet observeerbaar zal zijn onder goeie condities. De komende jaren zullen de ringen wijder komen open te staan door de hoek die de planeet vormt met onze aarde en het vlak waar alle planeten zich bevinden, de ecliptica. Dus het moment is daar om Saturnus in alle pracht te observeren. Afhankelijk van de grote van uw telescoop kunnen er tot 8 maantjes waargenomen worden.
Picture made with the C11 F10 or the 10” Tal Klevsov at the observatory by Feys Filip.


Left. This table shows you the different angles how the planet Saturn will display as time passes. As you look closely, you can see that we are in the front seat for the next wide opening of the rings of Saturn. The next 7 pasages will be very favorable to observe the rings in detail.
The most obvious detail in the ring is the "Cassini division". A gap in the rings that is easy to see now that the rings are opening slowly. This is happening because the planets are tilted relative to each other. Under good seeing and with a mid range telescope there is a other tiny gap the "Encke Gap" a much smaller space in the A-ring made by a tiny moon. When your lucky while observing there can be a major storm somewhere in the cloudy structure. At the north pole of the planet you can see a hexagonal cloud pattern. Now that the north pole is tilted in our direction the time is there to hunt for it. Use a big telescope and a LPR filter and you will see a strange looking dark feature on the pole. See the image I took the year before of Saturn, the dark area at the north pole is the hexagon pattern.  


Boven. Deze tabel toont de verschillende standen over hoe de planeet Saturnus kan waargenomen worden naarmate de tijd verstrijkt. Als u goed kijkt, kunt u zien dat we in de een gouden periode komen voor de volgende wijde opening van de ringen van Saturnus. De komende 7 passages zullen zeer gunstig zijn om de ringen in detail waar te nemen. De meest voor de hand liggende detail in de ring is de "Cassini scheiding". Een opening in de ringen die gemakkelijk waar te nemen is, nu dat de ringen langzaam openen. Dit gebeurt omdat de planeten ten opzichte van elkaar bewegen en hun assen ten opzichte van het ecliptica vlak veranderen terwijl ze rond de zon bewegen. Onder een goeie seeing en met een middelmatige telescoop is er een andere kleine kloof te zien, de "Encke Gap" een veel kleinere ruimte in de A-ring gemaakt door een kleine maan. Als u geluk hebt terwijl u observeert kan er een zware storm ergens in de atmosferische structuren opduiken. Deze kunnen zich als langwerpige slierten vertonen, vergezeld door lichtere kleurschakeringen. Op de noordpool van de planeet kunt u een zeshoekige wolkenpatroon zien. Nu dat de noordpool gekanteld is in onze richting is de tijd daar om jacht te maken op dit fenomeen. Gebruik een grote telescoop en een LPR filter en u zal een vreemd uitziende donkere vlek zien aan de pool. Zie de opname die ik het vorige jaar nam van Saturnus, het donkere gebied aan de noordpool is het zeshoek wolkenpatroon.As you see on the picture, there are different zones in the planets atmosphere. Each zone has a name, so when a storm or other event happens we can exactly describe where it is. See map for the name of the zones on Saturn. 

Zoals u kunt zien op de foto, zijn er verschillende zones in de planeet atmosfeer.  Elke zone heeft een naam, dus als er een storm of een andere gebeurtenis gebeurt kunnen we precies beschrijven waar het is.

sasteria 2017