6* The solar system / The Ice-Giant Uranus.


A little more then a month later after Neptune opposition, we find the bluish green planet Uranus at opposition. This happens on the 07 october 2014. The planet will shine at a bright magnitude of 5.9, that means she will be visible to the unaided eye at a dark place in the south. Uranus does not need a big telescope, to observe a tiny round disk its up to you to go out and try to observe this distant world. To observe the tiny moons close to the planet is an other challenge. You need at least a 10” telescope that is perfect collimated and a perfect seeing.

Iets meer dan een maand later na dat Neptunus oppositie was, komt de blauwgroene planeet Uranus in oppositie. Dit gebeurt op de 7 oktober 2014.
De planeet zal schijnen met een helderheid van magnitude 5.9, dat betekent dat ze zichtbaar is voor het blote oog vanaf een donkere plaats aan de zuidelijke hemel. Voor Uranus heeft u geen grote telescoop nodig om een kleine ronde schijf te observeren. Het is aan u om deze verre wereld te opspeuren. Van een ander kaliber is de uitdaging aangaan om de kleine manen dicht bij de planeet te kunnen observeren. 


So, when Uranus becomes visible this year why not try to observe the moons of the planet. The two outer moons are the easy ones. Oberon and Titania. There magnitude is 13,9 and 13,7. A big telescope will be required to observe those two faint moons close to the bright planet Uranus.
It’s always interesting when a planet passes close to a star. A static planet disc becomes a moving body while the days are passing. Use the chart above to find out when Uranus is moving close to a star and point your telescope to it. You will see how fast a planet moves in a few days. See left when I was taking pictures of Uranus when traveling close to 44 Psc. 
For those with who have the necessary equipment you can hunt for the moons. Photographing the moons is not a easy task. Uranus is very bright and the moons are close and dim. I tried with different telescopes and the best one was the 20” Newton. You wil say, of course that a very big telescope! Yes but it is the trick to catch faint light in a short exposure. By doing this the planet Uranus is stil a tiny speck of light and has not the time to over glare the moons. So a fast telescope will give you a beter change in trying to capture the exclusive moons. You need at least a 2m focal length. When I use the C11 F10 to capture the moons, I wait till the seeings is excellent so that I can enlarged a lot and make the exposure time long enough. This will not effect the moons when the light of the planet Uranus becomes over exposed.

Dus, wanneer Uranus zichtbaar is dit jaar waarom niet proberen om de manen van de planeet te observeren. De twee buitenste manen zijn het best haalbaar. Oberon en Titania. met een magnitude 13,9 en 13,7. Een grote telescoop zal nodig zijn om deze twee zwakke manen dicht bij de heldere planeet Uranus te observeren.

 

I think at least a 10" and a big magnification combined with a good seeing will give you the possibility to see the brightest two. Make sure that your telescope is collimated and use the charts I made to see where they are located at a certain date. Umbriel and Ariel will be very difficult if not impossible because they are very close to the planet. There magnitude is 14,8 and 14,2. 

To use the data from the chart under which I provide you with the date and time, do keep in mind that North is up and East is left.

Ik denk minstens een 25 cm en een grote vergroting in combinatie met een goede seeing zal u de mogelijkheid geven om de helderste twee te zien. Zorg ervoor dat uw telescoop gecollimeerd is en gebruik de kaarten die ik heb gemaakt om te zien waar ze zich bevinden op een bepaalde datum. Umbriel en Ariel zullen heel moeilijk zijn, zo niet onmogelijk zijn, omdat ze zich zeer dicht bij de planeet bevinden. Hun magnitude is 14,8 en 14,2. Om de gegevens uit de tabel te gebruiken is de datum vermeld en zijn de maantjes afgebeeld omstreek 20h LT, denk eraan dat noord bovenaan is en oost links.
sasteria 2017