7* the solar system / The Ice-Giant Neptune.


The planet that follows after the opposition of Pluto is the beautiful bleu colored Neptune. A much easier target to observe through a telescope then Pluto. Its magnitude would be some where around 7.9 at opposition on the
29 august 2014.
When you observe this far away world use a big magnification to discover a tiny little disk and the bleu color.
Use the star-chart for the location so you know exactly where to look. The bluish color is striking through a telescope and its the first ting you will notice between the surrounding stars.

De planeet die volgt na de oppositie van Pluto is de mooie blauw gekleurde Neptunus. Een veel gemakkelijker doelwit om door een telescoop te observeren dan Pluto. 

Zijn magnitude is ongeveer 7,9 en Neptune komt in oppositie op 29 augustus 2014.
Wanneer u deze ver weg gelegen wereld waarneemt maak dan gebruik van een grote vergroting om een kleine schijf met blauwe kleur te ontdekken. Gebruik de sterrenkaart voor de locatie, zodat u precies weet waar te kijken.
De blauwe kleur is opvallend door een telescoop en is het eerste waardoor u Neptunus zult herkennen tussen de omliggend sterren.


sasteria 2017