8* The solar system / Pluto the minor planet. When Saturn is displaying an incredible view, a very distant planet is coming in reach of our telescopes. Pluto a minor planet is not so easy to spot.
The magnitude sticks between 14 and 15.
That means a good star map and and a follow up on the movement of the planet. Every year I observe this tiny little spot. And to be sure, I observe this starlike planet for at least 5 days. I look for the movement between the stars and draw the star from what I think this is Pluto. Normally this way in time you will discover the movement of Pluto under the stars on you star map. If you be able to find Pluto you will see the daily movement through the stary field. Opposition for Pluto is on the 04 july 2014.
Taking a picture of the area is of course the easiest way, but where is the fun of hunting the planet, step in the footsteps of Clyde Tombaugh who discovered the minor planet Pluto on the 1930.

Terwijl Saturnus een prachtig zicht weergeeft, komt een heel verre planeet in het bereik van onze telescopen. Pluto, nu een kleine planeet die niet zo gemakkelijk te observeren is. De magnitude ligt tussen 14 en 15. Dat betekent een goede sterrenkaart en een follow-up van de beweging van de planeet. Elk jaar observeer ik deze kleine wereld. En om zeker te zijn, bekijk ik die sterachtig planeet gedurende minstens 5 dagen. Ik ga op zoek naar ster die een afstand aflegt tussen de omliggende sterren. De eerste waarneming zal een hok zijn. Dus ik teken de ster op van wie ik denk dat dit Pluto is. Normaal gesproken op deze manier na enkele waarnemingen zal je de beweging van Pluto ontdekken tussen de sterren. Als u in staat bent om Pluto vinden dan zal u de dagelijkse beweging zien door de Sterrenhemel. 

Oppositie voor Pluto is op de 4 juli 2014

Een opname nemen van het gebied is natuurlijk de gemakkelijkste manier maar het plezier is om jacht te maken op de Pluto. Dus stap in de voetsporen van Clyde Tombaugh die de dwergplaneet Pluto ontdekte in 1930 en doe het nu opnieuw.
How does the minor planet looks visual through the 20” Newton. Well look to your right and see pluto as a tiny stary dot. As you see it is not a easy thing to hunt down.
Even when you photograph Pluto you need a star-chart to pin down the starry dot. 

Hoe ziet de dwergplaneet eruit door de 0,5m Newton. Wel, kijk naar rechts en je ziet Pluto als een kleine sterachtig stipje. Zoals u ziet is het niet een eenvoudig ding om te jagen. Zelfs wanneer u Pluto fotografeert hebt u daarna een sterkaart nodig om deze kleine dot vast te pinnen in de sterrenhemel. 

sasteria 2017