Dedicated Astronomers!

Scientific work! Wetenschappelijk werk!

As a dedicated astronomer myself I am open to other astronomers or associations to help them find their own place under the sun.
We have secondhand telescopes for sale for those that are interested! Telescope for sale

Als toegewijde astronoom sta ik open voor andere astronomen als ook verenigingen om hun eigen plek onder de zon te vinden hier op Kreta!
Voor wie het interresseert, we hebben tweedehands telescopen te koop. 
Telescopes for sale

Observing! Observeren!
Feel free to mail us for any questions involving astronomy and observing abroad.
“You like to have your own telecope on Crete?" Mail us!

Voel u vrij ons te mailen met vragen in verband met astronomy en observeren in het buitenland.
“U zou graag uw eigen telscoop hebben op Kreta?" Mail ons!

Weather! Het weer!
We have about 300 open nights in a year! Bad weather on Crete does not mean in the south ! The south of Crete has a micro climate!

We hebben ongeveer een 300 open nachten in één jaar. Slecht weer op Kreta betekend nog niet slecht weer in het zuiden. Het zuiden bezit namelijk een micro klimaat!


 Mailsasteria.crete@gmail.com 

sasteria 2017